Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (Final Call for Papers) - Religion and religiosity in Polish context

2019-02-23

Dr hab. Jerzy Kojkoł, prof. AMW oraz dr Ewa Stachowska pragną zaprosić polskich naukowców i badaczy z obaszru religioznawstwa do zgłaszania artykułów do czasopisma Przegląd Religioznawczy. Zgłaszane tematy muszą być związane z problematyką religii i religijności w polskim kontekście. See details.