Religijne i duchowe ambicje literatury polskiej. Wybrane przykłady

Autor

Słowa kluczowe:

religia, duchowość, materialność, literatura, gnostycyzm

Abstrakt

Omawiając fenomen twórczości Tadeusza Micińskiego (1873-1918), Jan Stur (1895-1923) napisał: „Zrozumieli wieszcze rzecz najważniejszą: należy powiedzieć ludowi, by czynił w ten a ten sposób dla dobra ojczyzny. Spyta lud: czemu mamy dla ojczyzny cierpieć i ofiarować dobytek nasz i wygodę naszą? A wonczas – materjalizm nie wystarczy.

Pobrania

Opublikowane

2019-07-30