Minimalistyczna odpowiedź na czasy kryzysu

Słowa kluczowe: minimalizm, kryzys, duchowość, Henry David Thoreau, alienacja

Abstrakt

Pięć lat temu na łamach „Przeglądu Religioznawczego” opublikowałem swój pierwszy artykuł poświęcony minimalizmowi. Już wtedy w tle moich rozważań pojawił się wątek związku między minimalizmem a kryzysem gospodarczym. Jak pisałem wtedy, popularność tego zjawiska zbiega się z gospodarczymi perturbacjami, których symbolem stał się upadek banku Lehman Brothers. Minimalizm z racji swojego antykonsumpcjonistycznego nastawienia można by potraktować jako propozycję stylu życia w czasach kryzysu gospodarczego.

Opublikowane
2019-08-06