Argumenty oskarżenia i obrony sentymentalizmu religijnego i estetycznego w dobie kryzysu

Słowa kluczowe: sentymentalizm religijny, sentymentalizm w sztuce, krytyka i obrona sentymentalności, neo-sentymentalności

Abstrakt

Wśród przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych dominuje pogląd, że nie można prowadzić żadnych poszukiwań na tym terenie bez odniesienia do wartości. Sam postulat niezależności od wartości w badaniach może doprowadzić jedynie do realizowania w nich wartości nieuświadomionych, bądź to już na etapie wyboru przedmiotu badań, bądź na etapie ich analizy „obiektywnej” i obojętnej na aktualne i rzeczywiste problemy społeczne. Dotykamy tu problemu społecznej roli badacza, jego wrażliwości i odpowiedzialności.

Opublikowane
2019-08-07