Papież Franciszek – swój czy obcy? Analiza treści forum portalu wPolityce.pl

Słowa kluczowe: Papież Franciszek, media, recepcja nauczania papieskiego, osobliwość

Abstrakt

Od samego momentu wyboru na Stolicę Piotrową w dniu 13 marca 2013 roku papież Franciszek jest postacią wzbudzającą rozliczne kontrowersje i dyskusje w wielu różnorodnych środowiskach. Niestandardowe działania, wykraczające często poza przyjęte za oczywiste reguły sprawowania urzędu papieskiego oraz bezkompromisowe, komunikowane za pomocą prostego przekazu przesłanie charakteryzują pontyfikat Franciszka. Jego nietuzinkowość powoduje czasem konfuzję i wpływa na nieoczywistość recepcji papieskiej aktywności, która dalece wykracza poza schematyczne podziały w rodzaju „wierni Kościoła katolickiego/osoby poza Kościołem katolickim” czy „prawica/lewica”.

Opublikowane
2019-09-12