Relacje pomiędzy religią a polityką na przykładzie tzw. kwestii aborcyjnej – analiza porównawcza Polska – Brazylia

Słowa kluczowe: aborcja, polityka, społeczeństwo, Kościół katolicki, Brazylia, Polska

Abstrakt

Problematyka aborcji nie od dziś wpływa, a w istocie znacząco „podgrzewa” życie polityczne zarówno w Polsce, jak i w Brazylii. Sprawy dotyczące aborcji uregulowane zostały (choć w nieco inny sposób) w obydwu krajach w wyniku swoistych targów politycznych w okresie trudnej transformacji systemowej, wprowadzającej porządek demokratyczny i zasady neoliberalne, która miała miejsce niemal w tym samym okresie (Brazylia wychodziła od 1985 roku z prawicowej dyktatury wojskowej, w Polsce zaś proces postsocjalistycznych przemian zainicjowano w 1989 roku).

Opublikowane
2019-09-12