https://journal.ptr.edu.pl/index.php/ptr/issue/feed Przegląd Religioznawczy – The Religious Studies Review 2022-12-09T13:56:37+01:00 Paweł Kusiak kusiakp@gmail.com Open Journal Systems <p style="text-align: justify;">Polskie Towarzystwo Religioznawcze od roku 1957 wydaje czasopismo naukowe „Euhemer. Przegląd Religioznawczy” (od roku 1960 organ PTR). Od roku 1992 czasopismo ukazuje się jako „Przegląd Religioznawczy” (tytuł angielski: The Religious Studies Review). Czasopismo zachowuje ciągłość poszczególnych numerów od 1957 r., do końca 2016 r. wydano 262 numery. W latach 1959-1967 wydano 5 numerów „Euhemer. Przegląd Religioznawczy – Zeszyty Filozoficzne” oraz 1 numer „Euhemer. Przegląd Religioznawczy – Zeszyty Filozoficzne" przekształcony w nowe czasopismo PTR „Studia z Dziejów Kościoła Katolickiego”, ukazujące się w latach 1960-67, które – po ukazaniu się 7 numerów – przejęte zostało przez Zakład Religioznawstwa PAN i dalej ukazywało się do 1991 r. jako „Studia Religioznawcze”.</p>