Rok 2018 / Year 2018

Prof. dr hab. Józef Baniak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / Adam Mickiewicz University in Poznań


Dr hab. Paweł Borecki

Uniwersytet Warszawski / University of Warsaw


Doc. Martin Fárek, Ph.D.

Uniwersytet Pardubice / Univerzita Pardubice


Prof. dr hab. Bogusław Górka

Uniwersytet Gdański / University of Gdansk


Prof. dr hab. Jan Iluk

Uniwersytet Gdański / University of Gdansk


Prof. dr hab. Krzysztof Kosior

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie / Maria Curie-Sklodowska University in Lublin


Ks. prof. dr hab. Janusz Mariański

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie / University of Social Sciences in Lublin


Prof. dr hab. Zofia Marzec

Uniwersytet Warszawski / University of Warsaw 


Prof. dr hab. Halina Mielicka-Pawłowska

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach / Jan Kochanowski University in Kielce


Dr hab. Anna Peck

University of North Carolina, Chapel Hill, United States


Prof. dr hab. Piotr Przybysz

Uniwersytet Gdański / University of Gdansk


Prof. dr hab. Marek Szulakiewicz

Uniwersytet Mikołaja Kopernika / Nicolaus Copernicus University in Toruń


Prof. dr hab. Andrzej Wójtowicz

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie / Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw