Aktualny numer

Nr 1(291) (2024): Przegląd Religioznawczy – The Religious Studies Review
					Pokaż  Nr 1(291) (2024): Przegląd Religioznawczy – The Religious Studies Review

Na łamach „Przeglądu Religioznawczego – The Religious Studies Review” publikowane są artykuły teoretyczne, wyniki badań nad religijnością i przekłady tekstów źródłowych. Uznając religię za zjawisko wieloaspektowe, redakcja czasopisma prócz religioznawców, angażuje do współpracy orientalistów, filologów klasycznych, archeologów, historyków, etnografów, socjologów, psychologów, filozofów, politologów a także specjalistów z innych dziedzin.

Kwartalnik naukowy „Przegląd Religioznawczy znajduje się aktualnie w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, który prowadzony jest przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Za publikację w czasopiśmie otrzymuje się 100 punktów.

Opublikowane: 2024-03-26

Pełny numer

Wyświetl wszystkie wydania