Współautorstwo

Prosimy o dodanie wraz ze zgłaszanym artykułem podpisanego skanu poniższego dokumentu:

- Oświadczenie dt. współautorstwa artykułu (w sytuacji, gdy współautor lub współautorzy istnieją).