Rada naukowa

 

Prof. dr hab. Józef Baniak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / Adam Mickiewicz University in Poznań
Polska / Poland 

Prof. dr hab. Paweł Borecki
Uniwersytet Warszawski / University of Warsaw
Polska / Poland 

Doc. Martin Fárek, Ph.D.
Uniwersytet Pardubice / Univerzita Pardubice
Czechy / Czech Republic 

Prof. Liudmyla Fylypovych / Проф. Людмила Филипович
Narodowa Akademia Nauk Ukrainy / Національна академія наук України / National Academy of Sciences of Ukraine
Ukraina / Україна / Ukraine 

Prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD
Uniwersytet Świętych Cyryla i Metodego w Trnawie / University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava
Słowacja / Slovakia 

Prof. dr hab. Bogusław Górka
Uniwersytet Gdański / University of Gdansk
Polska / Poland 

Prof. Irena Grudzińska-Gross
Uniwersytet w Princeton / Princeton University
Stany Zjednoczone Ameryki / United States of America 

Prof. dr hab. Jan Iluk
Uniwersytet Gdański / University of Gdansk
Polska / Poland 

Prof. dr hab. Krzysztof Kosior
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie / Maria Curie-Sklodowska University in Lublin
Polska / Poland 

Prof. dr hab. Paweł Kowal
Polska Akademia Nauk / Polish Academy of Sciences
Polska / Poland 

Ks. prof. dr hab. Janusz Mariański
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie / University of Social Sciences in Lublin
Polska / Poland 

Prof. dr hab. Zofia Marzec
Uniwersytet Warszawski / University of Warsaw
Polska / Poland 

Prof. dr hab. Agata S. Nalborczyk
Uniwersytet Warszawski / University of Warsaw
Polska / Poland 

Prof. dr hab. Monika Mazurek-Janasik
Uniwersytet Gdański / University of Gdansk
Polska / Poland 

Prof. dr hab. Halina Mielicka-Pawłowska
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach / Jan Kochanowski University in Kielce
Polska / Poland 

Prof. dr hab. Anna Peck
Uniwersytet Karoliny Północnej w Chapel Hill / University of North Carolina at Chapel Hill
Stany Zjednoczone Ameryki / United States of America 

Prof. dr hab. Piotr Przybysz
Uniwersytet Gdański / University of Gdansk
Polska / Poland 

Prof. Valerio Salvatore Severino
Uniwersytet Rzymski „La Sapienza” / Sapienza Università di Roma
Włochy / Italy 

Prof. dr hab. Marek Szulakiewicz
Uniwersytet Mikołaja Kopernika / Nicolaus Copernicus University in Toruń
Polska / Poland 

Dr Stelios Tzagarakis
Uniwersytet Kreteński / Universtets of Crete
Grecja / Greece 

Prof. dr hab. Andrzej Wójtowicz
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie / Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw
Polska / Poland