Oświadczenie dt. oryginalności

Prosimy o dodanie wraz ze zgłaszanym artykułem podpisanego skanu poniższego dokumentu:

- Oświadczenie dotyczące oryginalności artykułu.