Religijność młodzieży słowackiej w procesie przemian

  • Ondrej Štefaňak Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze
Słowa kluczowe: młodzież, przemiany, religijność, Słowacja

Abstrakt

W artykule podjęta jest problematyka przemian religijności młodzieży słowackiej na przestrzeni kilku ostatnich lat (2006 – 2016). Osadzony jest w refleksji teoretycznej, dotyczącej podstawowych teorii socjologii religii oraz głównych scenariuszy przemian religijności we współczesnym świecie. Pracuje przede wszystkim z danymi empirycznymi z dwukrotnych badań socjologicznych nad religijnością młodzieży diecezji spiskiej w północnej Słowacji. Wyniki przywołanych badań nie wspierają tylko scenariusz postępującej sekularyzacji oraz nasilanie się zjawiska „przynależności bez wiary”, ale częściowo także scenariusz stabilizacji lub nawet rewitalizacji religijności młodzieży.

Opublikowane
2018-06-01