Jubileusz socjologa religii Józefa Baniaka

Słowa kluczowe: socjologia, jubilat, celibat księży, metodologia

Abstrakt

Tekst dotyczy jubileuszu profesora Józefa Baniaka – siedemdziesiątych urodzin i czterdziestolecia pracy naukowo-badawczej. Autor nawiązując do dorobku Profesora, wspomina głos krytyczny, którego sens podważa konkretnymi przykładami.

Opublikowane
2020-03-26