Redaktorzy

Redaktor Naczelny / Editor-in-Chief

prof. dr hab. Zbigniew DROZDOWICZ

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza / Adam Mickiewicz University in Poznań
ul. Szamarzewskiego 89
60-568 Poznań
drozd@amu.edu.pl


Z-ca Redaktora Naczelnego / Deputy Editor-in-Chief

prof. dr hab. Jerzy KOJKOŁ

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte / Polish Naval Academy
ul. Inżyniera Jana Śmidowicza 69
81-103 Gdynia
j.kojkol@amw.gdynia.pl


Sekretarz Redakcji / Assistant Editor

dr hab. Ewa STACHOWSKA

Uniwersytet Warszawski / University of Warsaw
ul. Podchorążych 20
00-721 Warszawa
redakcja@ptr.edu.pl
ewa.stachowska@uw.edu.pl


Członek / Editorial Member

prof. dr hab. Henryk HOFFMANN

Uniwersytet Pardubicki / University of Pardubice
ul. Grodzka 52
31-044 Kraków
henryk6@wp.pl


Członek / Editorial Member

prof. dr hab. Maria LIBISZOWSKA-ŻÓŁTKOWSKA

Uniwersytet Warszawski / University of Warsaw
ul. Podchorążych 20
00-721 Warszawa
m.libiszowska@uw.edu.pl


Członek / Editorial Member

dr hab. Sławomir SZTAJER

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza / Adam Mickiewicz University in Poznań
ul. Szamarzewskiego 89
60-569 Poznań
sztajers@amu.edu.pl


Członek / Editorial Member

mgr Paweł KUSIAK

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte / Polish Naval Academy
ul. Inżyniera Jana Śmidowicza 69
81-103 Gdynia
p.kusiak@ptr.edu.pl


Aktualny skład redakcji kwartalnika naukowego „Przegląd Religioznawczy” ustalony został uchwałą Zarządu Polskiego Towarzystwa Religioznawczego w dniu 29.09.2016 r. / Current list of the members of editorial board of the "Przegląd Religioznawczy – The Religious Studies Review" was established by authorities of Polish Society for the Study of Religions during meeting on 29 September 2016