Religion in the Polish Geopolitical Codes in the Period 1990-2017 on the Example of the Information of the Ministers of Foreign Affairs on the Foreign Policy of the Republic of Poland

Autor

  • Jarosław Macała Institute of Political Science, University of Zielona Góra

Słowa kluczowe:

religion, geopolitics, critical geopolitics, polish geopolitical codes, polish foreign policy

Abstrakt

We współczesnej geopolityce, głównie w zachodnich publikacjach, religia nie stanowi istotnego czynnika. Szczególnie, że prawie nigdy religia nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na procesy geopolityczne, lecz koreluje z wieloma innymi zmiennymi, których wpływy trudno zbadać i zmierzyć. Stąd dużo więcej badań naukowych nad związkami między geopolityką a kulturą. Jednym ze wskaźników pozycji państwa w środowisku międzynarodowym oraz w kierunkach polityce zagranicznej są kody geopolityczne. Kody geopolityczne można zdefiniować jako kody operacyjne określające możliwości państwa  polityki zagranicznej oraz ewaluacji jego miejsca w świecie. Religia odgrywała w polskich kodach geopolitycznych niewielką rolę, analizowana głównie w kontekście przynależności Polski do zachodniego kręgu cywilizacyjnego. Podkreślał  to katolicyzm Polaków. Religia, głównie islam, traktowana była jako zagrożenie w przyjętym od USA hegemonicznym kodzie geopolitycznym wojny z terrorem.

Opublikowane

2019-01-02