Państwo a islam w krajach Maghrebu

Słowa kluczowe: islam, religia, Maghreb, polityka, władza

Abstrakt

Maghreb w tradycyjnym ujęciu obejmuje Maroko, Algierię i Tunezję – i właśnie ten obszar będzie przedmiotem analizy w artykule. Wspomniane trzy państwa łączy kilka elementów, takich jak: bliskość geograficzna, znaczenie geopolityczne, korzenie berberyjskie, fala islamizacji arabskiej i przeszłość kolonialna (w przypadku Maroka i Tunezji – jako protektoratów Francji, a w przypadku Algierii – jako części terytorium francuskiego). Przeszłość kolonialna odcisnęła swój ślad na dzisiejszym obrazie tych krajów, głównie poprzez kulturowy wpływ kolonizatora francuskiego.

Opublikowane
2018-09-01