Janusz Mariański, Peter Ludwig Berger (1929-2017). Przejście od teorii sekularyzacji do desekularyzacji

Autor

  • Maria Libiszowska-Żółtkowska Uniwersytet Warszawski

Słowa kluczowe:

Peter L. Berger, religion, religiosity, secularization, sociology of religion

Abstrakt

Peter L. Berger – światowej sławy amerykański socjolog religii – dla sobie współczesnych był i nadal pozostaje niekwestionowanym autorytetem i przewodnikiem w teoretycznych rozważaniach nad znaczeniem religii w przeobrażeniach społeczeństwa tradycyjnego w modernistyczne. Berger, z wykształcenia socjolog i teolog, zdobył światowe uznanie jako teoretyk życia społecznego oraz analityk współczesnej religijności. W swoich rozlicznych publikacjach przez pół wieku śledził przemiany świadomości ludzkiej pod wpływem procesów zmian społecznych. Modelowi społeczeństwa tradycyjnego, homogenicznego pod względem konfesyjnym, w którym religia odgrywała znaczącą rolę w życiu jednostek i wspólnot, przeciwstawiał społeczeństwo nowoczesne bardziej zróżnicowane światopoglądowo, w którym religia stopniowo traci na znaczeniu i wiarygodności.

Pobrania

Opublikowane

2022-01-10