Autoetnografia jako metoda w badaniach nad religią

Słowa kluczowe: autoetnografia, etnografia, obserwacja uczestników, metody jakościowe w badaniach religii

Abstrakt

Po okresie dominacji badań ilościowych w polskiej socjologii religii daje się zauważyć rosnące zainteresowanie rozwijaniem analiz jakościowych. Zwrot ku podejściu interpretatywnemu ma przyczyny zarówno w przemianach współczesnych społeczeństw (modernizacja, indywidualizacja, mobilność, zainteresowanie życiem codziennym etc.), jak i przekształceniach samej religii w kulturze Zachodu (subiektywizacja, prywatyzacja, respirytualizacja, orientacja na poszukiwanie doznań itd.). Współczesna, zorientowana na indywidualne doświadczenie religijność wymaga innego postępowania badawczego lub przynajmniej uzupełnienia arsenału narzędzi o metody jakościowe.

Opublikowane
2019-08-07