„Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę!”. Konstruowanie kryzysu rodziny w wypowiedziach Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce – treści i funkcje

Słowa kluczowe: Kościół rzymskokatolicki, rodzina, kryzys, ideologia gender

Abstrakt

Dane pokazują, że życie rodzinne w Polsce w ostatnich 25 latach uległo poważnym zmianom. Podobnie jak w innych krajach, różnicują się modele rodziny realizowane przez Polaków. Oprócz tzw. tradycyjnych rodzin opartych na małżeństwie i posiadaniu dzieci coraz częściej pojawiają się związki kohabitacyjne (z dziećmi lub nie), rodziny monoparentalne, związki jednopłciowe rodziny układanki itp. Statystyki prezentowane przez Główny Urząd Statystyczny pokazują m.in., że w porównaniu z latami 90. XX w. wzrosła liczba rozwodów oraz że systematycznierośnie liczba urodzeń pozamałżeńskich (obecnie około 25% dzieci rodzi się poza małżeństwami). Zmiany dotyczą także dzietności: w 2016 r. wskaźnik dzietności w Polsce wynosił 1,36, co nie gwarantuje prostej zastępowalności pokoleń. Dane pokazują, że rodzące matki są coraz starsze (przesunięcie największej płodności z grupy 20-24 lata do grupy 25-34 lata i wzrost średniego wieku rodzącej do 27,8 lat), co wiązane jest z odkładaniem urodzin, np. z uwagi na chęć zdobycia wykształcenia i osiągnięcia stabilizacji ekonomicznej.

Opublikowane
2019-08-08