Jacques Le Goff, Czas uświęcony. Jakub de Voragine i „Złota legenda”, tłum. B. Szczepańska przy współpracy J. Nowackiego, Ofcyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 2020, ss. 221.

Autor

Słowa kluczowe:

Le Goff, Czas uświęcony, Jakub de Voragine, Złota legenda

Abstrakt

Jacques Le Goff, Czas uświęcony. Jakub de Voragine i „Złota legenda”, tłum. B. Szczepańska przy współpracy J. Nowackiego, Ofcyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 2020, ss. 221.

Pobrania

Opublikowane

2022-10-24