Rok 2020 / Year 2020

 

Prof. dr hab. Józef Baniak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / Adam Mickiewicz University in Poznań
Polska / Poland 

Prof. dr hab. Paweł Borecki
Uniwersytet Warszawski / University of Warsaw
Polska / Poland 

Prof. UAM, dr hab. Remigiusz Ciesielski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / Adam Mickiewicz University, Poznań
Polska / Poland 

Dr Mariusz Dobkowski
Polska / Poland 

Prof. UAM, dr hab.  Jarema Drozdowicz
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / Adam Mickiewicz University, Poznań
Polska / Poland 

Prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / Adam Mickiewicz University, Poznań
Polska  / Poland 

Doc. Martin Fárek, Ph.D.
Uniwersytet Pardubice / Univerzita Pardubice
Czechy / Czech Republic 

Prof. Liudmyla Fylypovych / Проф. Людмила Филипович
Narodowa Akademia Nauk Ukrainy / Національна академія наук України / National Academy of Sciences of Ukraine
Ukraina / Україна / Ukraine 

Prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD
Uniwersytet Świętych Cyryla i Metodego w Trnawie / University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava
Słowacja / Slovakia 

Prof. WSAiBD, dr hab. Mariusz Gizowski
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego / University of Business and Administrationnamed by Eugeniusz Kwiatkowski in Gdynia
Polska / Poland 

Prof. dr hab. Bogusław Górka
Uniwersytet Gdański / University of Gdansk
Polska / Poland 

Dr hab. Henryk Hoffmann
Uniwersytet Pardubicki / University of Pardubice
Czechy / Czech Republic 

Prof. dr hab. Jan Iluk
Uniwersytet Gdański / University of Gdansk
Polska / Poland 

Prof. UAM, dr hab. Edward Jeliński
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / Adam Mickiewicz University, Poznań
Polska / Poland 

Prof. UAM, dr hab. Artur Jocz
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / Adam Mickiewicz University, Poznań
Polska / Poland 

Prof. UAM, dr hab. Jerzy Kaczmarek
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / Adam Mickiewicz University, Poznań
Polska / Poland 

Prof. dr hab. Krzysztof Kosior
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie / Maria Curie-Sklodowska University in Lublin
Polska / Poland 

Prof. dr hab. Paweł Kowal
Polska Akademia Nauk / Polish Academy of Sciences
Polska / Poland 

Prof. Ph.D. Jeff Kleiman
Uniwersytet Wisconsin w Stevens Point Marshfield / University of Wisconsin Stevens Point at Marshfield 
Stany Zjednoczone Ameryki / United States of America 

Dr hab. prof. KUL Krzysztof Leśniewski
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II / John Paul II Catholic University of Lublin
Polska  / Poland 

Prof. AIK, dr hab Bogdan Lisiak
Akademia Ignatianum w Krakowie / Jesuit University Ignatianum in Krakow
Polska / Poland 

Prof. dr hab. Dariusz Łukasiewicz 
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy / Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
Polska  / Poland 

Ks. prof. dr hab. Janusz Mariański
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie / University of Social Sciences in Lublin
Polska  / Poland 

Prof. dr hab. Zofia Marzec
Uniwersytet Warszawski / University of Warsaw
Polska / Poland 

Prof. dr hab. Monika Mazurek-Janasik
Uniwersytet Gdański / University of Gdansk
Polska / Poland 

Prof. dr hab. Halina Mielicka-Pawłowska
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach / Jan Kochanowski University in Kielce
Polska / Poland 

Dr hab., prof. UKW Ryszard Mordarski
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy / Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
Polska  / Poland 

Prof. dr hab. Anna Peck
University of North Carolina, Chapel Hill, United States
Stany Zjednoczone Ameryki / United States of America 

Prof. dr hab. Piotr Przybysz
Uniwersytet Gdański / University of Gdansk
Polska / Poland 

Dr hab, prof. UŚ Marek Rembierz 
Uniwersytet Śląski w Katowicach / University of Silesia in Katowice
Polska  / Poland 

Prof. Valerio Salvatore Severino
Uniwersytet Rzymski „La Sapienza” / Sapienza Università di Roma
Włochy / Italy 

Dr hab, prof. UKW Marek Kazimierz Siwiec
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy / Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
Polska  / Poland 

Prof. dr hab. Daniel Sobota
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk / Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences
Polska  / Poland 

Dr hab. Zbigniew Stachowski
Polskie Towarzystwo Religioznawcze / Polish Society for the Study of Religions
Polska / Poland 

Prof. UAM, dr hab. Sławomir Sztajer
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / Adam Mickiewicz University, Poznań
Polska / Poland 

Prof. dr hab. Marek Szulakiewicz
Uniwersytet Mikołaja Kopernika / Nicolaus Copernicus University in Toruń
Polska / Poland 

Prof. dr hab. Andrzej Wójtowicz
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie / Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw
Polska / Poland 

Prof. AP, dr hab. Wanda Woronowicz
Akademia Pomorska w Słupsku / Pomeranian University in Slupsk
Polska / Poland